Vilkår for bruk


Alle er velkomne til å bruke nettstedet forutsatt at vilkårene aksepteres. Nettstedet, Price.no ("Nettstedet"), og tjenestene som tilbys er tilgjengelige på de vilkårene for bruk som følger nedenfor. I disse vilkårene menes "du", "din", "ditt" og "deg" enhver person som har tilgang til og bruker dette nettstedet. Med "vi", "vår", "vårt" eller "oss" menes nettstedet Price.no.

1 Generelt
1.1 Tilgang til og bruk av nettstedet er underlagt disse vilkårene. Bruk av nettstedet forutsetter at vilkårene aksepteres.
1.2 Brudd på noen av vilkårene for bruk, vil kunne medføre blokkering av tilgang til nettstedet.
1.3 Vilkårene kan endres fra tid til annen uten forvarsel, denne siden bør derfor sjekkes ved senere besøk.

2 Våre tjenester
2.1 Dette er en tjeneste som gjør det mulig å søke etter og sammenligne priser på et stort omfang av produkter som leveres av tredjeparter. Tjenesten er gratis å bruke. Nettstedet mottar en provisjon når en bruker går videre til tredjeparters produkter.
2.2 Informasjon på dette nettstedet er kun generell, og er ikke å anse som økonomiske råd, anbefalinger eller støtte i forbindelse med noe produkt. Husk at det er viktig å selv vurdere grundig de produkter du vurderer å kjøpe, slik at du kan velge produktet du finner mest hensiktsmessig.
2.3 Ingenting på dette nettstedet er å anse som et tilbud fra oss eller en tredjepart for å selge deg produkter eller for å inngå noen kontrakt med deg i forhold til et produkt. En eventuell avtale om kjøp av et produkt inngås med den eventuelle forhandler av produktet.
2.4 Vi ønsker å tilby uavbrutt tilgang, men kan ikke garantere for uavbrutt tilgjengelighet av nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, begrense eller avslutte tilgang til dette nettstedet når som helst.
2.5 Vi forbeholder oss retten til å legge til, endre, slette, redigere, fjerne eller modifisere informasjon, innhold, materiale eller data som vises på nettstedet fra tid til annen og uten varsel.

3 Kjøp av produkter
3.1 Dersom du vil kjøpe et produkt du ønsker, må du besøke forhandlerens nettsted. Ved besøk på en forhandlers nettsted er du bundet av forhandlerens vilkår for bruk.
3.2 Vi er ikke selgere av de produktene som er vist på dette nettstedet, vi er ikke noen part i en eventuell handel eller avtale om kjøp av produkter fra en forhandler, og vi har ingen ansvar i forhold til produktene. Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med et produkt eller en handel må du kontakte den eventuelle forhandler direkte. Du samtykker i å ikke involvere oss i en eventuell tvist med en tredjepart.

4 Tillatt bruk
4.1 Det er kun tillatt å få tilgang til og bruke dette nettstedet til personlige, ikke-kommersielle formål. Dette betyr at nettstedet bare kan nås og brukes direkte av en privatperson eller en bedrift for å søke etter produkter direkte for den enkelte eller virksomhet, og på egne vegne.
4.2 Du har ikke lov til å bruke dette nettstedet:
• På en ulovlig eller kommersiell måte.
• Til å skade, true, misbruke, ærekrenke, skremme eller trakassere en annen person, eller på en måte som invaderer en annen persons privatliv eller er uanstendig, støtende, hatefullt, upassende, forkastelig, uakseptabelt eller diskriminerende.
• For å opprette, kontrollere, bekrefte, oppdatere eller endre din egen eller en annen persons databaser, poster eller kataloger.
• Ved å tukle med, modifisere eller endre enhver del av dette nettstedet.
• På en måte som forstyrrer eller medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor byrde på vår kommunikasjon og tekniske systemer.
• Hvis du bruker en automatisert programvare, prosess, program, robot, web crawler, spider, eller annen "scraping software", prosess eller system.
4.3 Du kan opprette en link til dette nettstedet forutsatt at du gjør det på en måte som er fair og lovlig og ikke skader vårt omdømme. Linken må ikke brukes på en måte som tyder på noen form for tilknytning, godkjenning eller støtte fra oss. Vi forbeholder oss retten til å kreve at en eventuell link til dette nettstedet fjernes, og til enhver tid å kunne trekke tilbake tillatelse til slik link.

5 Immaterielle rettigheter
5.1 Opphavsretten til informasjon, innhold, materiale eller data som vises på dette nettstedet tilhører oss eller våre lisensgivere.
Ingen logoer, varemerker eller servicemerker som vises på dette nettstedet er det anledning til å skrive ut eller laste ned.
5.2 Alle immaterielle rettigheter, inkludert, uten begrensning, all opphavsrett, designrettigheter, patenter, oppfinnelser, logoer, firmanavn, varenavn, servicemerker og logoer, domenenavn, moralske rettigheter, rettigheter i databaser, data, kildekoder, programvare, spesifikasjoner, prosesser og forretningsmetoder tilhører oss eller våre lisensgivere og alle slike rettigheter er forbeholdt.

6 Vårt ansvar
6.1 Vi er opptatt av å sikre at data, materiale og informasjon på nettstedet er nøyaktig og å korrigere eventuelle feil eller mangler så snart som mulig etter å ha blitt varslet av dem. Men vi er ikke i stand til å garantere at data, materiale og informasjon på nettstedet er nøyaktig, eller at det ikke er noen feil eller mangler i data, materiale og informasjon.
6.2 Vi verken overvåker, kontrollerer eller godkjenner data, materiale og opplysninger som sendes inn eller leveres av tredjeparter som er inkludert på nettsiden, og slik informasjon kan være unøyaktig, ufullstendig eller utdatert. Vi er ikke ansvarlige for noen data, materiale eller informasjon som finnes på nettstedet som har blitt gitt av tredjeparter.
6.3 Vi vil ikke gi noen garanti for at nettstedet er fri for virus eller noe annet som kan ha en skadelig effekt på noen teknologi.
6.4 Nettstedet vil gi deg tilgang til tredjeparts nettsteder som kan ha informasjon og vurderinger av produktene som er tilgjengelige. Det kan også være i tilgang til brukeranmeldelser direkte på nettsiden. Slike brukeranmeldelser på nettstedet representerer ikke våre synspunkter eller synspunktene til tilknyttede forhandlere, og vi er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller innholdet av disse.

7 Utelukkelse av vårt ansvar i forhold til tredjeparts råd, hjelp, nettsteder, produkter eller tjenester.
7.1 Du kan søke etter en rekke produkter på dette nettstedet. Disse produktene blir ikke ført av oss, men av tredjeparter og utenfor vår kontroll. Det er ditt ansvar å forvisse deg om at du ønsker et produkt før et kjøp. Vi er ikke ansvarlig for eventuelt tap eller skade du kan pådra deg i forbindelse med et produkt du får etter bruk av dette nettstedet eller for noen handlinger, unnlatelser, feil eller mislighold av en tredjepart i forbindelse med en handel.
7.2 Opplysninger og beskrivelser av produkter på dette nettstedet representerer ikke de fullstendige beskrivelsene av alle funksjonene og vilkårene for disse produktene. Du må sørge for at du leser nøye alle funksjonene og vilkårene for et produkt på forhandlerens nettsted før et eventuelt kjøp.
7.3 Hvis du vil kjøpe et produkt, vil dette være av den tredjepart som skal levere det produktet til deg på sine egne vilkår. Det er ditt ansvar å sørge for at du forstår og er enig med slike vilkår før du inngår en avtale om kjøp av produktet.
7.4 Som en del av vår service har vi linker til tredjeparters nettsteder. Disse nettstedene eies og drives av tredjeparter og er utenfor vår kontroll. Vi er uten ansvar for tredjepartenes nettsteder, deres produkter eller tjenester, eller for informasjon, meninger eller synspunkter som er gitt eller råd gitt av slike tredjeparter.
7.5 Din bruk av tredjeparts nettsted vil være underlagt vilkår for bruk og retningslinjer for personvern som gjelder for det nettstedet. Slike vilkår for bruk og retningslinjer for personvern vil være forskjellig fra vilkårene her på dette nettstedet.
7.6 Selv om dette nettstedet gir informasjon om et stort omfang av produkter, kan det være andre produkter tilgjengelig på markedet som ikke er vist på dette nettstedet og som kan være mer hensiktsmessig eller egnet for deg.

8 Dine ansvarsområder
8.1 Du må forsikre deg om at all informasjon, innhold, materiale eller data du oppgir er fri for virus, spionprogrammer, ondsinnet programvare, trojanere, ormer og alt annet som kan ha en skadelig eller ødeleggende effekt på dette nettstedet eller tredjeparters nettsteder.
8.2 Du må sørge for at all informasjon, innhold, materiale eller data du oppgir på dette nettstedet er korrekt, fullstendig og ikke villedende.
8.3 Du er selv ansvarlig for din oppførsel på dette nettstedet og for ditt brukerinnhold. Du må sørge for at:
• Ditt brukerinnhold ikke bryter eller krenker personvernet, immaterielle rettigheter (for eksempel opphavsrett, databaserettigheter og varemerker) eller andre rettigheter til en tredjepart.
• Ditt brukerinnhold ikke krenker eller bryter noen lov.
• Ditt brukerinnhold ikke er skadelig, uredelig, truende, plagsom, krenkende, støtende, provoserende, truende, trakasserende, injurierende, uanstendig, usømmelig, upassende, hatefullt, diskriminerende eller rasistisk, eller på annen måte støtende.
8.4 Du aksepterer å være ansvarlig overfor oss for eventuelle skader, tap, krav, ansvar eller utgifter som vi kan lide eller pådra oss som følge av din oppførsel på dette nettstedet eller ditt brukerinnhold.

9 Eventuell klage
9.1 Vi tilstreber å gi en best mulig service. Om du skulle ha noe å klage på, eller har andre grunner, kan du kontakte oss her.

10 Diverse
10.1 Nettstedet er beregnet på brukere i Norge, og for personer med alder over 18 år. Dersom du er under 18 år bør du ikke bruke nettstedet.

11 Endringer i vilkårene
11.1 Eventuelle endringer i vilkårene for bruk vil bli lagt ut på denne siden.

Oppdatert 20. oktober 2016

  ©    Price.no